Lista szkół - Powiat kazimierski


Wybierz gminę:
szkoły gmina Bejsce
szkoły gmina Czarnocin
szkoły gmina Kazimierza Wielka
szkoły gmina Opatowiec
szkoły gmina Skalbmierz

Bursa Międzyszkolna w Kazimierzy Wielkiej
Partyzantów 29
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: 0413521701
CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ
KANONIJSKA 7
28-530 Skalbmierz
telefon: 0413520039
Centrum Kształcenia Zawodowego
Kolejowa 27
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: 0413522698
Gimnazjum im. Armii Krajowej
Cieszkowy 30
28-506 Cieszkowy
telefon: 0413512025
Gimnazjum Publiczne w Topoli
Topola 259
28-530 Topola
telefon: 0413529175
Gimnazjum Specjalne
Cudzynowice 175
28-500 Cudzynowice
telefon: 0413521221
Gimnazjum w Opatowcu
Nowokorczyńska 4
28-520 Opatowiec
telefon: 0413518050
Gimnazjum w Zespole
Ppor. Sokoła 55
28-530 Skalbmierz
telefon: 0413529010
Liceum Ogólnokształcące
176
28-500 Cudzynowice
telefon: 0413521162
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej
Partyzantów 3
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: 0413521301
Liceum Profilowane
Odonów 54
28-500 Odonów
telefon: 0413521173
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
Kolejowa 27
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: 0413522698
NIEPUBLICZNA SZKOŁA ZAWODOWA
KANONIJSKA 7
28-530 Skalbmierz
telefon: 0413520039
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KANONIJSKA 7
28-530 Skalbmierz
telefon: 0413520039
NIEPUBLICZNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE dla Dorosłych
KANONIJSKA 7
28-530 Skalbmierz
telefon: 0413520039
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM
KANONIJSKA 7
28-530 Skalbmierz
telefon: 0413520039
NIEPUBLICZNE TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla Dorosłych
KANONIJSKA 7
28-530 Skalbmierz
telefon: 0413520039
Niepubliczne Technikum Zawodowe
Kolejowa 27
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: 0413522698
NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych
KANONIJSKA 7
28-530 Skalbmierz
telefon: 0413520039
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach filia w Kazimierzy Wielkiej
Partyzantów 23
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: 0413521731
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Partyzantów 29
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: 0413521349
Przedszkole Miejskie w Zespole
Ppor. Sokoła 55
28-530 Skalbmierz
telefon: 0413529010
Przedszkole Specjalne
Cudzynowice 175
28-500 Cudzynowice
telefon: 0413521221
Publiczna Szkoła Podstawowa
259
28-530 Topola
telefon: 0413529175
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole
Ppor. Sokoła 55
28-530 Skalbmierz
telefon: 0413529010
PUBLICZNE GIMNAZJUM SAMORZĄDOWE
SZKOLNA 22
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: 0413521567
Publiczne Gimnazjum Samorządowe
59
28-500 Wielgus
telefon:
Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach
Czyżowice 16
28-512 Czyżowice
telefon: 0413511072
Publiczne Przedszkole Samorządowe
Kościuszki 9
28-500 Kazimierza Wielka
telefon:
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie

28-506 Czarnocin
telefon: 0413512346
Samorządowa Szkoła Podstawowa
38
28-512 Dobiesławice
telefon: 0413511041
Samorządowa Szkoła Podstawowa
24
28-500 Kamieńczyce
telefon: 0413522626
Samorządowa Szkoła Podstawowa
Gorzków 83
28-500 Sieradzice
telefon: 0413525103
Samorządowa Szkoła Podstawowa
Gorzków 80
28-500 Gorzków
telefon: 0413525134
Samorządowa Szkoła Podstawowa
59
28-500 Wielgus
telefon:
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
3-go Maja 3
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: 0413521352
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkolna 14
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: 0413521591
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach
233
28-512 Bejsce
telefon: 0413511009
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Cudzynowicach
Cudzynowice 195
28-500 Cudzynowice
telefon: 0413521712
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zięblicach
83
28-500 Zięblice
telefon: 0413513051

1 2